Bertha Lemus  

EXSPOZISYON

AYITI: "VIV REVOLisyoN an"... AK LÒT REVOLisyoN YO

Bertha Lemus . Pent (Kiba / Ayiti)
Hilario Batista Félix . Pedagòg, Jounalis (Kiba / Ayiti)

Bertha Lemus se yon atis kibenn e Hilario Batista yon desandan ayisyen, jounalis e prezidan de yon goup k ap siveye lang kreyòl ak kilti kreyòl nan kiba, anplis li travay nan Radio Laavann Kiba nan depatman kilti Kreyòl la.
Paran li yo te soti Ayiti. Jounalis sa ak bertha Lemus yo konfeksyone 2 tablo penti istorik 2 pou 3 pou 6m ki baze sou istwa revolisyon ayisyenn an. Hilario baze sou konesans paran li yo sou istwa ak sou eksperyans li nan travay nan radio a, tandiske Bertha lemus atrave kapasitel tankou atis e konesans li yo sou revolisyon ayisyen an ki ini toulede nan amou pou Ayiti.
Revolisyon Ayisyen an se yon egzanp pou plizyè revolisyon yo,kote yon ti ponyen goup rebel esklav ki te ap obeyi e resevwa lòd te vini rive venki a gwo fòs militèewopyen an.
Gen yon pwen komen ak Revolisyon kibenn nan kote yon ponyen revolisyone yo ki te gen alatèt Fidel Castro te dirije batay yo ak api popilasyon an an fas rejim Fulgencio Batista jiska te rive nan kapital Kiba a.
De gwo revolisyon sa yo se de gwo egzanp kote patriyòy yo te lite djanm ak 2 pye yo sou tè a pou defann peyi yo ak kilti yo e finalman yo te rive jwenn viktwa yo.

Schauraum K3
Inogirasyon: Sa 26. Avril 2014 • 15 zè
27.04 - 01.06.2014   Va, Sa, Di 15 -19 vè
Kottigstelzham 3, Simbach am Inn, Baviera, Almay
Ak kolaborasyon de EineWeltHaus

EineWeltHaus
Inogirasyon: Va 02. Me 2014 • 17 tè

03. - 30.05.2014 chak jou de 9 vè - 23 zè
Schwanthalerstr. 80 RGB, Mounik
Ak kolaborasyon de Schauraum K3

2014 . Casa del Alba . Laavann, Kiba

 

Alfred Gulden  

FILM

SECHÈL

Alfred Gulden . Ekrivèn, sineyas, mizisyen (Almay)

Komesan arab, potige, britanikl ak franse yo, se te premye ki te mete pye yo nan Sèchèl ak esklav afriken yo, te plen achipèl la pandan anpil syèk yo, ki fè te vini mete opye yon vre kilti ak pwòp langaj li a, ke se Kreyól la, kote abitan yo vle konseve l, malgre tout enfliyans avantaj  kòb rapid la, ki ka antre nan sektè touris la, se baz film sa.

Ma 20. Me 2014 • 19 vè
EineWeltHaus . Schwanthalerstr. 80 RGB, Mounik

 

Karl Haimel

EKSPOZISYON

MOUN KREYÒL LA

Premye vwayaj mwen nan peyi Ayiti a se te an 2009, anvan tranbleman te a sete akoz yon zanmi m italyen Francesco Checco Fantoli ki te renmen Ayiti anpil e li t ap viv pandan yon ane nan vil Jakmèl kote li t ap travay nan kèk piblikasyon ak nan televizyon, li te achte yon ti tè e li te konstwi yon ti paradi prive l. Li te toujou vle apwoche m a peyi sa ak pèp li a ak tout bonte peyi a. M te afekte pa maladi Malarya ki fe m te oblije retounen san fini ak pwoje travay mwen an. Yon ti tan apre selman pou kèk ti dola yo te asasine Francesco nan vil Potoprens. Ekspozisyon sa ba m posibilite pou m te retounen nan peyi Ayiti e chache tout sa ki te touche kè zanmi m la. Foto sa yo m dedyel a li.

Karl Haimel . Fotograf (Outrich)

15.04 - 11.05.2014 • 8 tè - 23 zè
Gasteig Glashalle, 1. Etaj. Rosenheimerstr. 5, Mounik

 

Kalle Laar

IMAJ AK SON

"Vodou Eksotik"

Orijinal ak falsifikasyon, dokiman akeksotism,

rÉv ak apropyasyo.

Kalle Laar . Desinatè Son, Otè Radyo teyat, DJ (Almay)

Se yon vwayaj  kwonolojik kaleydokopik a travé yon planèt plen imaj ak Son sou vodou a, ak  yon apwopyasyon popilé de yon konsepsyon vreman ki gen sekré eksotik ak egzanp film ak son depi Marlene Dietrich, Katherine Dunham ak Alan Lomax jiska Maya Deren, Legip, Chaino, James Last elatriye.
Ak mize temporen Son an, Kalle Laar eksplore sinifikasyon de Asetat la tankou yon sous istorik ak  yon gwo fon  enpotan ki gen ra  dokiman son yo, mizik, plen disk soti toupatou nan le moun nan.

Je 17. Avril 2014 • 19 vè
Gasteig, Nan sal konferans bibliotek la. Rosenheimerstr. 5, Mounik

 

Kalle Laar

KONFERANS

Das Exil in meinem Werk. Zwischen Poesie und Prosa

Anthony Phelps . Ekrivèn (Ayiti / Pari / Montreal)

Pwoezi: Peyi m ki la ,,Peyi m Natif natal,, Istwa Ayiti, Depotasyon, Imigrasyon, Antoloji, Seleksyon tèks Ekzil nan Kebèk.

Pwoz: Fle pou ewo yo. Se yon woman baze sou diktati Divalye a. Emigrasyon anvan an se lekti tèks woman tradwi an Alman memwa Collin Maillard, Enajenasyon, yon lòt fom emigrasyon anvan diktati Divalye a La kontrent Linachev´lekti de yon moso woman ki tradwi an lang Alman.

Me 18. Jen 2014 • 19 vè
Enstiti Franse. Kaulbachstr. 13, Mounik

 

Ak kolaborasyon de

sponsoren
web by vpdesigns
IMPRESSUM

Inhaltlich verantwortlich gemäß § 55 Abs. 2 RStV:
Siegfried Kaden

c/o José Alberto Menéndez
Calle 17 Nr. 495, Piso 1, Apto. 1
VEDADO, Havanna
Kuba

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.